Občanská iniciativa Zdiby

Sledujte náš Facebook, Twitter nebo Instagram - kontaktujte nás. 


Abychom naplnili předvolební slib o transparentnosti, níže zveřejňujeme veškeré dokumenty týkající se vyjádření k neplatnosti komunálních voleb ve Zdibech a reakcí na naše údajná pochybení. Dokumenty jsou řazeny chronologicky. OIZ

Na základě vašich žádostí zveřejňujeme celé znění žaloby na neplatnost voleb, kterou podal ing. Dubský dne 19.10.2018 Krajskému soudu v Praze a také vyjádření Sdružení fotbal - Zdiby, Veltěž, Přemyšlení.

Rádi bychom Vám dali zprávu o tom, jak probíhá jednání po volbách. Nejdřív jsme čekali na vyjádření těch, koho bychom rádi viděli ve vedení obce. Chtěli bychom sestavit vedení, které bude nejen odborně zdatné a praktické, ale i konzistentní ve svých postojích a především vstřícné a k dispozici těm, komu má sloužit - občanům obce. Vnímáme důvěru,...

Změna č. 1 územního plánu Zdib byla schválena dne 4.10.2018. Podali jsme podnět k pozastavení rozhodnutí zastupitelstva obce Zdiby. Namítali jsme, že usnesení o změně ÚP je nezákonné, jelikož jsou v něm provedeny změny plochy označené v územním plánu obce Zdiby jako "plocha Z19", přestože změny na této ploše byly předmětem otázek referenda.

Získali jsme vyjádření Ing. Tomáše Macháčka MPA, vedoucího oddělení lesnictví a zemědělství z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k okolnostem jeho vyjádření k rizikům, která podle našeho názoru vyplývala z nedostatečného nastavení plochy Z19 a Z67 ve Změně č. 1 územního plánu Zdib. Odpověděl nám, že ve skutečnosti není vůbec...

Kdo jsme?


Občanská iniciativa Zdiby vznikla v roce 2016. Jsme lidé rozdílných povolání a názorů, ale sdružuje nás vůle měnit věci ve Zdibech k lepšímu a nedovolit, aby se měnily k horšímu. Jsme optimisté - věříme, že to půjde...

Proč si to myslíme?

Protože věříme, že iniciativa občanů je důležitá! Jako občanům se se nám spolu s řadou dalších z vás podařilo dosáhnout toho, aby se situace v místní škole stabilizovala a jako občanům se nám spolu s vámi podařilo přimět úřady, aby výstavbu hal v naší obci nebraly na lehkou váhu. Na polích za kostelem dosud nestojí haly Goodman...

A proč si to ještě myslíme?


Protože žijeme v báječné zemi, v ten nejlepší čas.

  • Žijeme tu v historicky jednom z nejdelších období trvalého míru.
  • Žijeme v jedné z celosvětově nejbezpečnějších zemí.
  • Žijeme v zemi s nejnižší nezaměstnaností.

Už tak dost důvodů pro pocit štěstí. Ale my máme ještě jeden.

  • Žijeme v zemi, kde můžeme svobodně volit.

A hlavně...

protože můžeme sami ovlivnit to, kdo a jakým způsobem bude rozhodovat.... za nás o nás.... právě teď a tady.